IT

Western Digital a výhled pro rok 2021

Networking přechází do hybridních událostí

Posun k online virtuálním událostem a setkáním, který právě zažíváme, je pro obchodní a distribuční kanál jako celek nyní velkou výzvou. Využívání virtuálních událostí přinese v blízké budoucnosti jisté výhody, které se již částečně prokázaly. Nejvíce krizí zasaženými prvky v podnikání bylo udržení vztahů v rámci networkingu, vytváření nových vztahů a vazeb a přínosných osobních setkání. To vše nyní přejde do virtuálního světa.

Přechod od fyzických do digitálních událostí bude velkým kulturním posunem i v novém roce. K obrovskému zlepšení kvality i samotných výsledků on-line konferencí a setkání již dochází. Kvalita se prosadila jednoduše praxí samotnou i vlastním zvyšováním efektivity těchto událostí. Online události už začínají dostávat konkrétní podobu, a přestože ještě nejsou dokonalé, výsledky networkingu zprostředkované prostřednictvím virtuálních summitů se letos rozhodně zlepší. Ve výsledku pak převáží hybridní přístup.

Hybridní konference, které mají fyzickou i on-line účast, budou dalším krokem k efektivnímu networkingu v distribučním a prodejním kanále. Díky digitálním událostem se může na on-line událostech podílet více účastníků, což rozšiřuje publikum nad rámec fyzických událostí. Výhody setkávání a budování vztahů se však nedají plně replikovat do on-line světa a fyzické události s osobní přítomností si v podnikání udrží klíčovou roli.

S přizpůsobením firemních zákazníků se změní i podoba trhu

Pandemie měla obrovský dopad na charakter prodejního a distribučního kanálu. Rok 2021 bude představovat posun. Rostoucí množství souborů návrhů a spravovaných služeb začne mít konečně své dopady. Nové technologie se budou i nadále prosazovat v oblasti IoT a Big Data a umožní využití jejich síly k přidávání hodnoty pomocí souborů návrhů zaměřených na práci z domova. To v důsledku vytvoří pro prodejce a distributory efekt vlny.

Partneři, kteří dokážou rozšířit své produktové portfolio o softwarové balíčky a spravované služby, které pomohou jejich zákazníkům na cestě digitální transformace, se budou schopni adaptovat a prosperovat. To může vytvořit posun směrem k modelu zaměřeném na koncové uživatele u větších značek, zatímco menší partneři budou i nadále hledat možnosti nové přidané hodnoty u svých nabídek prostřednictvím poradenských služeb. Stanou se tak odborníky, nejen pouhými prodejními partnery.

Aktuální problémy s dodavatelským řetězcem a distribucí postupně vymizí

Velké výzvy nás nadále čekají s problémy distribuce v prodejním kanálu. V roce 2020 došlo k uzemnění letového provozu, což brzdilo ty partnery, kteří se rozhodli využívat jako svou dopravní síť komerční letadla. To, co mohlo být příležitostí, je nyní v případě letecké dopravy problém. Logistické výzvy zůstanou i počátkem roku 2021. Očekávejme však, že se to v průběhu roku zlepší. Výzvou do budoucna je správa úrovní objednávek a omezení zpoždění zásilek. Dřívější závislost na infrastruktuře třetích stran způsobuje problémy, a proto můžeme nyní vidět, že se kanál snaží zajistit logistiku vlastními silami.

Lukáš Paskovský, Senior Manager, Partner Marketing EMEAI, Western Digital

Nejpopulárnější

To Top