Domov

Velikonoce na silnicích: nepřiměřená rychlost a jízda pod vlivem?

Velikonoční svátky představují zpravidla zvýšený provoz na silnicích a bohužel také častější nehody. Proto probíhají každoročně dopravně bezpečnostní akce, které mají za cíl zvýšit bezpečnost a plynulost na našich silnicích. Statistika Policie České republiky uvádí, že během letošních Velikonočních svátků (14. – 18. 4. 2022) došlo k 702 dopravním nehodám, při kterých byly usmrceny 4 osoby. Policejní hlídky zadržely 219 řidičů, kteří před jízdou požili alkohol nebo jiné návykové látky.

Podle průzkumu, který si nechala vypracovat společnost Nextbase, přední světový výrobce palubních kamer, až dvě třetiny konzumentů alkoholu pijí především během svátků, jako jsou Vánoce či Velikonoce. Bohužel, plných 10 % Čechů také připouští, že by mohli po požití alkoholu usednout za volant. Nejčastějšími „omluvami“ pro takové chování je požití pouze malého množství alkoholu a řízení na krátkou vzdálenost. České zákony ale vylučují jakékoli požití alkoholu před jízdou.

Stejný průzkum také zjistil, že téměř dva ze tří řidičů (62 %) by se na silnici cítili bezpečněji, kdyby byl jejich vůz vybaven palubní kamerou, nepřetržitě zaznamenávající průběh každé jízdy. Samotné vlastnictví autokamery pak až o třetinu snižuje sklon k nebezpečné a bezohledné jízdě.

Opilých řidičů na silnicích se obává každý čtvrtý český řidič (26 % respondentů) – stejnou měrou muži i ženy, prakticky bez ohledu na věk a zkušenosti s řízením. Ve skutečnosti jde hned o druhou nejzásadnější obavu po řidičích, kteří nepřizpůsobí jízdu svým schopnostem a aktuálnímu počasí.

„Od čtvrtka do pondělí proběhla na našich silnicích po celé České republice dopravně bezpečnostní akce s názvem „Velikonoce“. Dopravní policisté kontrolovali dodržování nejvyšší dovolené rychlosti, způsob jízdy, používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů. Dále se policisté zaměřili na kontrolu dokladů předepsaných k řízení a provozu motorového vozidla, technický stav vozidel, věnování se řízení a samozřejmě jestli neusedli řidiči za volant pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Během dopravně bezpečnostní akce bylo odhaleno celkem 5914 dopravních přestupků.“ Uvedla Policie České republiky na svém serveru.

„Palubní kamera samozřejmě případné nehodě nezabrání, ale její záznam může být důležitým důkazem pro vyšetřování příčiny havárie policií a pojišťovnou. Ukazuje se ale také, že majitelé autokamer jsou k ostatním účastníkům provozu ohleduplnější a na silnicích opatrnější,“ říká Laszlo Szalontai, obchodní ředitel pro Střední a Východní Evropu ve společnosti Nextbase.

Aby mohla palubní kamera plnit svoji funkci při objasňování příčin nehody, měla by splňovat několik základních předpokladů. Především je vhodné používat kamery s co nejvyšším rozlišením, které jsou schopné zachytit maximum detailů. Důraz je třeba klást i na kvalitní optiku kamery, která si musí poradit s protisvětlem, tmou a odlesky. Tomu napomáhá použití polarizačního filtru. Důležitou informací pro vyšetřovatele je také přesná poloha a rychlost vozidla, kterou může palubní kamera ukládat do záznamu díky GPS modulu. Úkolem senzoru zrychlení (tzv. G-senzoru) je detekovat brždění a náraz a uzamknout záznam nehody před jeho nechtěným přepsáním.

Nejpopulárnější

To Top