Home

V hlavní roli prach

Společnost Dyson oznamuje výsledky průzkumu, který se zaměřuje na prach a zkoumá návyky i chování české veřejnosti při úklidu. Tato studie, které se zúčastnilo 500 respondentů po celé České republice, zjistila, že i když je prach důvodem k obavám a signálem k zahájení úklidu, některé složky prachu mohou být překvapivé.

Více než čtvrtina Čechů uklízí své domácnosti častěji od propuknutí globální pandemie, vyplývá to z nového průzkumu. Víte, co vše obsahuje prach, který pouhým okem nevidíte?

Mají na to víc času, ale…

Přestože od vypuknutí pandemie nemoci Covid-19 více než čtvrtina respondentů uklízí častěji a prach v domácnosti „velmi znepokojuje“ čtvrtinu lidí, řada z nich stále nemá zcela jasno ohledně možného vztahu mezi domovním prachem a viry a jinými zástupci mikrobiálního života.

„Lze s jistotou říci, že jen velmi málo z nás přemýšlí o tom, co se skrývá v prachu v našich domovech,“ tvrdí Dennis Mathews, výzkumník v oboru mikrobiologie působící ve společnosti Dyson. „Pomineme-li viditelné složky prachu, je naše obecné povědomí o tom, co našim očím zůstává skryto, relativně omezené,“ dodává.

Co je prach

Prach v domácnosti je složitý komplex částic, mezi něž patří odumřelé kožní buňky, vlasy, roztoči, výkaly roztočů, bakterie, viry, plísně, drobný hmyz a další složky. Řada z nich je viditelná pouze pod mikroskopem, takže není překvapením, že mnoho lidí nemá o prachu ve vnitřním prostředí jasnou představu.

„Právě ony neviditelné složky mohou ovlivnit naši celkovou pohodu,“ vysvětluje Dennis Mathews. „Proto je důležité, aby lidé domácímu prachu rozuměli. I tomu, který nevidí, a věděli, jak jej nejlépe odstranit. Pokud by si byli lépe vědomi toho, co jejich prach obsahuje a jak tyto složky bují, zřejmě by také lépe věděli, na jaká místa zaměřit svůj čas a pozornost při úklidu domovů a jak zlepšit svůj pocit pohody.“

Prach, roztoči, viry

Průzkum provedený pro společnost Dyson zjistil, že pětina respondentů neuměla odpovědět na otázku, jaké částice tvořící prach jim připadají překvapivé. To může znamenat, že se o složení prachu ve své domácnosti vůbec nezajímají. Částice z komína nebo krbu překvapily 8 % respondentů, 7 % pak bylo překvapeno, když zjistili, že se v domovním prachu mohou vyskytovat viry. Nejvíce překvapující součástí domácího prachu se však staly výkaly z roztočů (13 %). Pravdou přitom je, že výkaly roztočů v domácím prachu jsou celosvětově považovány za nejdůležitější spouštěče alergenních onemocnění.

„Mezi odborníky se vedou diskuse o úloze, kterou hraje prach při přenosu nemocí, a přestože počáteční studie naznačují souvislost mezi prachem a viry, bude zapotřebí další zkoumání, abychom tomuto mechanismu lépe porozuměli,“ vysvětluje Dennis Mathews. „Výzkum však ukazuje, že pokud jde o to, co tvoří prach v našich domovech, je potřeba věnovat daleko více práce osvětě,“ zdůrazňuje. „V důsledku globální pandemie trávíme více času v interiérech a je tedy důležité, aby si lidé uvědomili, že mikroskopické částice, které mohou ovlivnit naši pohodu, jsou coby součást prachu v našich domovech doslova všudypřítomné – a že ještě více z nás by mělo úklid provádět každý den.“

Prach vliv na pohodu

V globálním výzkumu společnosti Dyson se ukázalo, že i když lidé obecně souhlasí s tím, že méně prachu v domácnosti vytváří zdravější prostředí (77 %), a třetina respondentů uvádí, že hlavním důvodem, proč prach odstraňují, je zajistit, aby členové jejich domácnosti „zůstali zdraví“, vliv prachu na celkovou pohodu jim do značné míry není jasný.

„Jak doufáme, výzkum ukazuje, že když přemýšlíme o prachu, neměli bychom ignorovat právě ty mikroskopické částice, které mohou ovlivnit naše zdraví a pocit pohody. Úklid by se tedy neměl omezovat jen na prach, který vidíme prostým okem,“ vysvětluje Dennis Mathews.

To je důvod, proč jsme ve společnosti Dyson strávili téměř dvacet let studiem prachu z reálného prostředí a proč naši inženýři a mikrobiologové spolupracují na konstrukci přístrojů, které z vašeho domova snadno odstraní viditelné nečistoty i drobný biologický odpad a současně zachytí a odfiltrují mikroskopické částice vyskytující se v domácím prachu. Tím udržují váš domov čistý.

Sběr dat provedla agentura STEM/MARK od 28. 1. do 5. 2. 2021, cílovou skupinou byli lidé od 35 do 45 let žijící ve velkých městech, s maturitou či vysokoškolským vzděláním. Počet realizovaných rozhovorů: 500. Cílem bylo zjistit návyky české veřejnosti při úklidu domácnosti – četnost úklidu různých míst, používané prostředky – a vliv současné epidemie covid-19 v otázce úklidu domácnosti.

Nejpopulárnější

To Top