IT

Uchovávání údajů o nakupujících v košíku online obchodů

Pandemie učinila z elektronického obchodování klíčový zdroj transakcí v celém maloobchodním sektoru. Je pravděpodobné, že i po krizi online nakupování předstihne kamenné obchody, a proto je správa dat pro toto odvětví zásadní.

Nakupování online představuje bezprostřední příležitost k digitálnímu zefektivnění, ale také poukazuje na důležitost investic do robustní a škálovatelné digitální infrastruktury. Vzhledem k tomu, že se data stala nezbytnou součástí elektronického obchodování, je jejich správa a ukládání stále obtížnější. Vícejazyčné, vícekanálové a víceprodejnové systémy, stejně jako integrované online a offline obchodní systémy, mají velmi komplexní požadavky na správu a ukládání informací.

Podle průzkumu Edge by Ascential Future Retail Disruption 2021–2022 bylo v roce 2021 uskutečněno 32 % nákupů ve Spojeném království online formou. To je nárůst oproti 29 % v předchozím roce. Předpokládá se, že zákazníci ve Spojeném království budou i nadále nakupovat online, a že do roku 2026 bude 38 % maloobchodních nákupů v této zemi uskutečněno online. Tento nárůst počtu transakcí je také příčinou nárůstu objemu generovaných dat. V důsledku této změny na trhu v posledních dvou letech prudce vzrostla ze strany velkých i malých firem poptávka po službách na míru.

Využití dat ke spojení se zákazníky

Uživatelská data se stala zlatým standardem pro řízení dnešního online podnikání. Všechny strategie elektronického obchodování musí být postaveny na datech, která se nejprve shromažďují a následně analyzují. Předpandemické, osobní a živé interakce se spotřebiteli byly hlavní součástí maloobchodní strategie. Tento scénář se však změnil. Koncoví prodejci nyní musejí pečlivě monitorovat a uchovávat nejrůznější formy údajů o zákaznících sdílených online během prodeje a registrace, aby mohli sledovat trendy a nákupní chování zákazníků, poskytovali jim personalizovanou zkušenost a mohli jim lépe prodávat v budoucnu.

Maloobchodní prodej v obchodech a online vzrostl o 24 % v prvních dvou únorových týdnech ve srovnání se stejným obdobím roku 2020, jak vyplývá z údajů značek jako je Perfume Shop. Jen během vánočního období roku 2021 vzrostl počet objednávek o 81 % a během dvou měsíců před Vánoci bylo expedováno více než 45 000 objednávek. Vzhledem k tomu, že maloobchodní giganti, jako je Amazon a Best Buy, nabízejí nepřeberné množství nabídek, musí si značky zajistit, aby měly k dispozici řešení pro ukládání a využívání dat a mohly tak zákazníkům nabízet ty nejlepší služby.

Jaká data jsou důležitá?

Databáze jsou nedílnou součástí infrastruktury koncového prodejce. Nejenže poskytují datovou strukturu, ale ukládají v sobě informace o produktech, zákaznická data a transakční informace jak z pohledu prodejce, tak z pohledu zákazníka.

Nejvíce evidentním zdrojem dat v maloobchodě jsou fakturační záznamy. Koncoví prodejci mohou čerpat informace z dlouholetých nákupních dokladů a modelů chování zákazníků, avšak počet nových elektronických souborů neustále roste. Údaje o tom, co zákazníci nakupují, kolik času stráví prohlížením produktů, kolik utratí za jednu transakci, jak často navštěvují stránky elektronického obchodu, jak se na stránky dostali, jak často opouštějí košík a spousta dalších údajů o chování a preferencích, jsou pro vytvoření úspěšného internetového obchodu klíčové.

Jednou z výhod těchto údajů je, že firmám umožňují poskytovat nakupujícím personalizovanější služby, protože vědí, co se jim líbí a co nelíbí. Kromě toho mohou značky využívat údaje o zákaznících k tomu, aby se poučily z minulých chyb a provedly zlepšení do budoucna. Pokud data neukládáte bezpečně, nebudete je moci později analyzovat a poučit se z nich.

Nejvýznamnějším dopadem pandemie na ukládání a správu dat byl rychlý přesun do cloudu. Společnosti masivně zavádějí cloudová řešení, protože se jejich digitální podnikání rozšiřuje a roste význam vzdálených a okrajových řešení pro správu a ukládání dat. Tento přesun do cloudu má často smysl pro společnosti, které nechtějí neustále rozšiřovat fyzický prostor pro všechna nově příchozí data, ale často vyžaduje přísnou kontrolu nad správou dat.

Jak pomáhá správa dat

Správa dat je pro úspěch každého elektronického obchodu zásadní. Podniky si nemohou dovolit, aby úložiště bylo úzkým místem v době, kdy neustále rostou požadavky na správu a analýzu dat v reálném čase. Tradiční systémy dnes vyžadují podporu, aby zvládly nároky moderních aplikací, a snaha obejít omezení způsobená úložištěm může vést ke zvýšení složitosti, růstu nákladů na správu a odstávkám.

Náležitá IT infrastruktura je nezbytná nejen pro podporu online tržiště, ale také pro poskytování služeb, které zákazníci očekávají. Zlepšená správa a ukládání dat může koncovým prodejcům pomoci získat větší výhody ze svého provozu.

Význam ochrany dat

Koncoví prodejci si musejí uvědomit, že čím více dat a zdrojů shromažďují, tím více zranitelných míst to přináší. S rostoucím počtem systémů je stále obtížnější udržet stejnou úroveň zabezpečení a ochrany, zvláště když je třeba ukládat osobní a finanční údaje. Riziko však zvyšuje řada faktorů, včetně měnícího se prostředí hrozeb, nedostatku vhodných nástrojů pro zabezpečení dat a nezabezpečených interních postupů ukládání a sdílení dat. Tyto výzvy dohromady vytvořily pro rozhodující pracovníky v oblasti bezpečnosti dat i pro prodejce krizový bod. Koncoví prodejci se obecně domnívají, že ochranu dat lze zlepšit – zejména když se podívají na to, jak jejich organizace ukládají a přenášejí citlivá data.

Podle nedávné studie společnosti Western Digital se 68 % dotázaných správců dat domnívá, že chování zaměstnanců je větší hrozbou pro jejich vysoce citlivá data, než externí hackeři a odhaduje se, že každý čtvrtý incident v oblasti zabezpečení dat má původ v zaměstnancích. Tito manažeři uvedli, že v posledním roce zaznamenali nárůst bezpečnostních hrozeb, a 22 % uživatelů dat si je vědomo, že ve stejném období vystavili hrozbě vysoce citlivá data.

Přestože jsou výhody sběru a agregace dat zřejmé, je třeba mít na paměti několik aspektů, které musí toto odvětví zohlednit. Zaměstnanci a zaměstnavatelé musejí hledat bezpečnější způsoby ukládání a sdílení citlivých dat, protože technologie se vyvíjejí a způsob práce lidí se mění.

Správná infrastruktura, která je integrována s šifrovacími platformami, stejně jako vzdělávání zaměstnanců o hrozbách, kterým může být jejich organizace vystavena, pomůže zlepšit prostředí hrozeb a snížit rizika.

Co bude dál?

Protože se všechny společnosti na světě nyní stávají „datovými společnostmi“, je zřejmé, jak jsou data zranitelná. Data jsou přínosem pro růst a zároveň zdrojem, který je třeba chránit. Koncoví prodejci v maloobchodě i další odvětví musí zvážit a naplánovat, jakým způsobem je chtějí udržovat a ukládat. Ať už jsou data používána správně nebo nesprávně, mají potenciál změnit budoucí životy lidí a firem, nemluvě o důležitosti bezpečnosti a důvěry, pokud jde o to, jak a kde jsou data uložena. Organizace všech velikostí musí mít na paměti, že důvěra a bezpečnost jsou neoddělitelně spjaty. A požadavky na bezpečné ukládání dat kladené na koncové prodejce to musí odrážet.

Pandemie otřásla maloobchodním prostředím, způsobila masivní zrychlení elektronického obchodování a obrovsky narostlo množství dat. S moderní a agilní infrastrukturou a správným úložištěm dat však mohou firmy svým zákazníkům poskytovat bezproblémové nakupování, které si přejí, a přimět je, aby se vraceli.

Davide Villa, EMEA Business Development Director, Western Digital

Nejpopulárnější

To Top