Mobil

Poptávka po chytrých telefonech meziročně poklesla

Celosvětová poptávka po chytrých telefonech v prvním čtvrtletí 2018 klesla o dvě procenta na 347 milionů kusů. Poptávka zeslábla především v Číně (meziroční pokles o šest procent) a v severní Americe (pokles o pět procent). Avšak celosvětová průměrná cena (ASP) v prvním kvartálu dále stoupala a dosáhla meziročního nárůstu 21 procent. Díky tomu trh s chytrými telefony vzrostl v hodnotě meziročně o 18 procent na 129,8 miliardy USD bez ohledu na pokles počtu prodaných kusů.

Arndt Polifke, expert na telekomunikace ve společnosti GfK, říká: „Tento rok začínáme v situaci, která se velmi liší od posledního kvartálu roku 2017, kdy byly překonány rekordy v poptávce po chytrých telefonech. Ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2018 došlo k meziročnímu poklesu globální poptávky po smartfonech. Patrně není žádným překvapením, že se objevují další trhy, na nichž dochází k úplnému nasycení. Na druhou stranu mají spotřebitelé tendenci vybírat si dražší modely, které obsahují nejnovější inovace nabízené různými značkami chytrých telefonů. Díky tomu vzrostla meziročně průměrná prodejní cena o neuvěřitelných 21 procent na 374 USD. To vedlo k osmnáctiprocentnímu globálnímu růstu hodnoty, což je pro takto vyspělé odvětví výjimečné.“

Západní Evropa: výnosy se meziročně zvýšily o 23 procent

V 1Q18 rostl obrat meziročně o 23 procent na 14,5 miliardy USD díky šestadvacetiprocentnímu nárůstu průměrné prodejní ceny, jenž byl způsoben rostoucí poptávkou v segmentu velmi drahých zařízení. Stalo se tak i přesto, že poptávka po chytrých telefonech v západní Evropě klesla meziročně o dvě procenta na 28,3 milionu kusů. Největší pokles poptávky v 1Q 2018 zažily trhy Velké Británie(meziročně o 11 procent), Španělsko (meziročně o 7 procent) a Francie (meziročně o 4 procenta). Přestože průměrná prodejní cena pravděpodobně nadále poroste, GfK předpovídá, že počet prodaných kusů v tomto regionu zůstane v roce 2018 na stejné úrovni.

Střední a východní Evropa: o vynikající výsledky v 1Q18 se zasloužila Ukrajina

Ve střední a východní Evropě vzrostl obrat meziročně o 35 procent na 5,9 miliard USD. To bylo způsobeno jak nárůstem průměrné prodejní ceny o 29 procent, tak i růstem v kusovém vyjádření o pět procent na 19,7 milionu kusů. Klíčovou roli v růstu poptávky sehrála Ukrajina, kde počet prodaných zařízení vzrostl v prvním kvartálu o 23 procent. Rusko a Polsko, představující dva největší trhy v tomto regionu, zaznamenaly dvouprocentní meziroční nárůst poptávky. Pro celý rok GfK předpovídá, že pokračující růst v Rusku a na Ukrajině zajistí zvýšení poptávky po chytrých telefonech v regionu o sedm procent.

Severní Amerika: poptávka v 1Q18 klesá

V severní Americe poptávka po chytrých telefonech klesla zhruba o pět procent na 35,8 milionu prodaných kusů. GfK předpovídá pro rok 2018 pokles poptávky po chytrých telefonech o dvě procenta.

Latinská Amerika: poptávka roste díky velmi dobrým výsledkům v Kolumbii a Argentině

V Latinské Americe pokračoval růst poptávky po chytrých telefonech i v 1Q18 – se 32,8 miliony prodaných kusů představuje meziroční zvýšení o tři procenta. V hodnotovém vyjádření vzrostl trh meziročně o pět procent na 10,3 miliardy USD. Přestože došlo v prvním čtvrtletí k poklesu poptávky v Brazílii (meziročně pokles o čtyři procenta) a v Chile (meziročně pokles o 18 procent), bylo to vykompenzováno silným růstem v Kolumbii (meziročně nárůst o 41 procent) a v Argentině (meziročně nárůst o šest procent). GfK předpovídá, že růst poptávky po chytrých telefonech v tomto regionu v roce 2018 oslabí o tři procenta v důsledku poklesu v Brazílii.

Střední východ a Afrika: o růst se zasloužily Egypt a Jižní Afrika

V regionu Středního východu a Afriky vzrostla v 1Q18 poptávka po chytrých telefonech meziročně o sedm procent a dosáhla 11,4 miliardy USD. Dvouprocentní růst na 44,1 milionu kusů byl zaznamenán zejména díky Egyptu (růst meziročně o 42 procenta) a Jižní Africe (růst meziročně o 13 procent), neboť spotřebitelé i nadále přecházeli od běžných mobilů k chytrým telefonům. GfK předpokládá, že poptávka (v kusech) stoupne v regionu v roce 2018 o čtyři procenta.

Čína: průměrná prodejní cena vyrovnává klesající poptávku po chytrých telefonech – zatím

Na rozdíl od předchozího roku nezajistily výrazné promoce během lunárního nového roku v Číně meziroční zvýšení poptávky po chytrých telefonech a počet prodaných zařízení v prvním kvartálu klesl o šest procent na 109,6 milionu kusů. Přesto však obratově skupina chytrých telefonů zaznamenala růst o 14 procent na 41,1 miliard USD díky domácím i zahraničním značkám, jež přesvědčují Číňany, aby přešli na více prémiové modely. Z hlediska distribučních kanálů zažívají chytré telefony velký růst na internetu. Tento kanál roste hlavně na úkor operátorů. GfK předpovídá v Číně pro rok 2018 čtyřprocentní snížení poptávky po chytrých telefonech, neboť trh začíná být saturován.

Vyspělé asijské země*: Jižní Korea vede region k záporným výsledkům

Ve vyspělých asijských zemích se hodnota prodeje chytrých telefonů meziročně zvýšila o 13 procent na 12,4 miliardy USD. Tento výsledek byl tažen primárně průměrnou prodejní cenou, jež stoupla o 16 procent na 707 USD za kus. Poptávka v 1Q18 meziročně poklesla o 3 procenta na 17,6 milionu kusů. Přestože Austráliezaznamenala silný meziroční nárůst o 22 procent, celkový výsledek byl ovlivněn snížením poptávky o 16 procent v Jižní Koreji. GfK předpovídá pro rok 2018 snížení poptávky v regionu o čtyři procenta v důsledku poklesu v Jižní Koreji.

Rozvíjející se asijské země*: na region dopadla snižující se poptávka v Indii

V rozvíjejících se asijských zemích se meziročně poptávka nezměnila a zůstala na úrovni 58,7 milionu kusů. Avšak díky poptávce po dražších modelech, dokázal i tento region růst v hodnotě o 14 procent na 11,0 miliardy USD. V Indii se poptávka po chytrých telefonech snížila o čtyři procenta, neboť tam trh zaplavily levné mobily s funkcí 4G, což zbrzdilo poptávku po smartphonech. Naproti tomu v Indonésii a na Filipínách došlo k meziročnímu nárůstu poptávky o 18 respektive 16 procent. Podle předpovědi GfK poroste poptávka v roce 2018 v tomto regionu o sedm procent.

Nejpopulárnější

To Top