IT

Kingston a Ontrack spolupracují na mazání dat

Společnost Kingston Technology, Inc., světová jednička v oblasti paměťových produktů a technologických řešení, navázala spolupráci se společností Ontrack, předním poskytovatelem služeb pro obnovu a mazání dat, aby mohla nabízet svým zákazníkům služby vymazání dat za výhodné ceny.

Ontrack nabízí oceňované softwarové nástroje a poskytuje technologické služby, které pomáhají právním, podnikovým nebo vládním organizacím a také běžným uživatelům účinně a levně vymazat data. V rámci této silné aliance mezi dvěma dodavateli bezpečnostních řešení podporuje Ontrack pomocí špičkových prostředků pro mazání dat zákazníky společnosti Kingston, kteří čelí komplikovaným problémům ochrany údajů podle GDPR.

 

Identita na prodej

Nedostatečné vymazání dat, zapříčiněné lidskou či technickou chybou anebo nevhodnými postupy mazání, může mít drastické dopady na podniky a organizace – nyní více než kdykoli předtím, když vezmeme v úvahu přísné požadavky na ochranu údajů vyplývající z nedávno zavedeného nařízení GDPR. Trvalé vymazání dat vyžaduje čas a prostředky. U dat, která majitel média před jeho odstraněním z provozu úplně neodstranil, hrozí nebezpečí jejich nežádoucího zpřístupnění. Pro lepší utajení libovolných dat je zapotřebí používat bezpečný a ověřený postup jejich likvidace.

Celosvětová bezpečnostní studie[1] provedená společností Ontrack v roce 2017 ukazuje, že lidé velmi často nedokážou řádně vymazat osobní údaje na použitých paměťových médiích, a ohrožují tak svoji i cizí identitu a soukromí. V této studii společnost zabývající se obnovou dat zakoupila 64 disků (37 HDD a 27 SSD) z různých zdrojů na eBay a analyzovala, zda byly použité disky úspěšně vyčištěny, anebo stále obsahovaly nějaké pozůstatky dat. Téměř na polovině disků se nalezely pozůstatky z nich, což znamená, že jejich noví majitelé měli nežádoucí přístup k identitě předchozích majitelů. Nalezená data obsahovala velmi citlivé osobní údaje, soukromé dokumenty, e-maily, kontaktní údaje, seznamy adres, názvy internetových účtů, hesla, důležité obchodní informace a také kritické údaje o transakcích (názvy společností, informace o platbách, čísla kreditních karet, bankovní účty, informace o investicích nebo daňová přiznání). Studie tedy ukázala, že pokud se výmaz dat neprovádí správně, může prodej osobních digitálních zařízení ohrozit ochrany identity.

Studie rozlišovala mezi HDD a SSD disky a zaznamenala rostoucí příklon směrem k flash SSD technologiím. Ačkoli SSD disky nebyly rozhodně imunní vůči riziku krádeže identity, umožňovaly mnohem úspěšnější vymazání dat. Metoda, kterou předchozí majitelé používali k vymazání údajů o discích před jejich prodejem, se obecně ukázala jako málo účinná. I když ne u každého disku bylo možné přesně určit použitou metodu mazání, minimálně u osmi z nich se původní majitelé o odstranění dat ani nepokusili. Obecný trend byl zřejmý: lidé svou identitu a soukromí vystavují příliš velkému riziku.

„Nejlepší metodou pro vymazání dat je provedení mnoha přepisů, zejména v případě, že vymazání dat musí splňovat specifické právní normy pro přepisy. Profesionální produkty se vyznačují následujícími vlastnostmi: nezávislými certifikáty, použitím mezinárodních standardních algoritmů, podrobným protokolem a sledovatelností provedených výmazů,“ říká Phil Bridge, viceprezident pro datové a ukládací technologie společnosti Ontrack. „Společnost Ontrack, která je lídrem v oboru obnovy dat a globálním poskytovatelem služeb pro mazání dat, nabízí jedinečné odborné znalosti a prostředky pro obnovu dat, které mohou pomoci zákazníkům společnosti Kingston při obnově a mazání obsahu paměťových médií.“

Problémy při mazání SSD disků

Kingston Technology, výrobce a expert v oblasti SSD disků, zdůrazňuje, že SSD se při ukládání nebo mazání dat chovají velmi odlišně od magnetických pevných disků. „Z těchto technologických rozdílů vyplývají specifické technické problémy týkající se bezpečného výmazu dat z flash paměťových médií. SSD disky mají několik funkcí, které ovlivňují stav uložených dat, například FTL (Flash Translation Layer), která řídí mapování souborů, a také funkce pro vyrovnávání opotřebení, Trim, Garbage Collection a trvalé šifrování. To vše má vliv na obnovitelnost vymazaných nebo vyřazených dat,“ říká Robert Allen, ředitel marketingu společnosti Kingston Technology EMEA.

V případech, kdy jsou data příliš důvěrná a nesmějí uniknout na veřejnost nebo když chybí potřebné prostředky pro bezpečné vymazání, nabízí společnost Ontrack služby bezpečného softwarového vymazání před použitím paměťového média pro jiný účel nebo před jeho likvidací na konci životnosti. Generované protokoly o mazání dat je možné použít pro účely auditu a jako doklad prokazující dodržování příslušných nařízení.

[1] Výsledky studie jsou k dispozici na: https://assets.krollontrack.com/hv3/PDF/uk/InfoG-EN-Identity-for-sale.pdf

Nejpopulárnější

To Top