Home

Home Connect & Loxone: Dvojnásobně chytré propojení

Chytré spotřebiče s technologií Home Connect
značek Bosch, Siemens a Gaggenau lze nyní rychle a snadno integrovat do systému
inteligentní automatizace budov od společnosti Loxone. To spotřebitelům ušetří nejen spoustu
času a energie, ale zajistí také větší bezpečí a pohodlí.

Stále více domácích spotřebičů je možné propojit díky technologii Home Connect. To jejich
majitelům přináší vyšší úroveň podpory, zjednodušuje ovládání a optimalizuje každodenní
činnosti. BSH a Loxone posouvají toto propojení na novou úroveň.

Jeden příklad ze života: Dnes už si řada budov vyrábí vlastní energii, ať už prostřednictvím
fotovoltaického systému, větrné turbíny nebo jiného obnovitelného zdroje energie. Většinou
se nevyplatí vlastní vyrobenou elektřinu posílat do sítě. Přes den, když jsou lidé v práci, tak
prodělávají. Je proto rozumné využít tuto elektřinu například pro mytí nádobí, sušení prádla
nebo zapnutí jiného spotřebiče.

Díky technologii Home Connect může spotřebiče řídit energetický management Miniserveru
– „mozku“ inteligentního systému automatizace budov od společnosti Loxone. Ten může
například odložit spuštění programu myčky nádobí, pokud například zrovna nesvítí slunce,
a využít vlastní elektrickou energii spotřebitele později. Při rozhodování bere Miniserver
v úvahu energetický management celé budovy a ve špičce může zapnout až 12 spotřebičů
místo odesílání energie do sítě. Uživatelé mohou samozřejmě stanovit priority pro spotřebu
energie a například určit denní dobu, kdy se má nabíjet jejich elektromobil. Miniserver poté
řídí spotřebu energie budovy tak, aby bylo vozidlo připraveno k použití v požadovaném čase.
Miniserver od Loxone navíc chrání elektrické vedení před případným přetížením a přeruší
přívod elektrické energie, pokud hrozí, že by byla překročena maximální přípustná úroveň.

Větší bezpečnost v nepřítomnosti
Nové připojení zajišťuje nejen lepší využití energie, ale zvyšuje také bezpečnost. Ilustruje to
následující příklad. Uživatelé mohou aktivovat funkci „Opustit domov“ trojitým kliknutím na
dotykové tlačítko Loxone Touch u východu z domu. Miniserver na základě toho zapne
poplašný systém, případně vypne topení, zkontroluje, zda jsou zavřené dveře a okna a zda
jsou domácí spotřebiče (například trouba s Home Connect) vypnuté, a pošle potvrzení.

 

Nejpopulárnější

To Top