Video

Celkem 45 zobrazovacích řešení Epson získalo certifikaci TCO

45 zobrazovacích řešení Epson určených pro potřeby zákazníků ve vzdělávacích institucích i firmách, získalo označení TCO Certified, které se řadí ke globálním certifikacím v oblasti udržitelnosti. Tento certifikát je udělován společností TCO Development, jež je vlastněna neziskovou organizací se sídlem ve Švédsku.

Aby produkty tuto certifikaci získaly, musejí splňovat kritéria pro sociální a ekologickou udržitelnost po celý cyklus životnosti – od výroby přes použití až po likvidaci. Tato kritéria se vztahují na oblasti, jako jsou pracovní podmínky v továrnách, eliminace nebezpečných látek, vysoká kvalita obrazu, úspora energie během používání a zodpovědná likvidace. Splnění všech kritérií je nezávisle ověřeno, a to jak před procesem certifikace, tak i po něm. To znamená, že kupující mají jistotu, že tyto produkty splňují všechna kritéria po celou dobu své životnosti.

Společnost Epson je lídrem celosvětového trhu s projektory už celých 16 let. Všechny základní technologie použité v projektorech, včetně LCD panelů a lamp, jsou navrženy a vyrobeny společností Epson. Díky tomu je každá součást vyrobena v souladu s nejvyššími standardy sociální, ekologické a společenské odpovědnosti firem.

Niclas Rydell, ředitel společnosti TCO Certified, dodává: „Naším cílem je neustále podněcovat sektor elektroniky k vývoji udržitelnějších produktů. Vzhledem k tomu, že směrnice pro nákupy, například ty platné v EU, nyní kladou větší důraz na udržitelnost, uživatelé projektorů mohou certifikaci TCO Certified brát jako prostředek, který jim pomáhá plnit ekologické i sociální cíle. Současně se však nemusí obávat snížení výkonnosti projekčních technologií.“

„Certifikace TCO Certified firmám také nabízí platformu k neustálému zlepšování se v oblasti udržitelnosti. Společnost Epson na základě této certifikace otevřela své výrobní závody nezávislé inspekci, a umožnila tak každoroční neohlášené kontroly a hodnocení rizik.“

„Nesmírně nás těší, že naše zobrazovací řešení nyní nesou označení TCO Certified,“ prohlásil Henning Ohlsson, ředitel oddělení společenské odpovědnosti firem ve společnosti Epson. „Závazek společnosti Epson k dosahování těch nejvyšších standardů kvality produktů znamená, že většinu výroby zajišťujeme interně, což nám umožňuje snadněji kontrolovat pracovní postupy v celém výrobním cyklu od výroby po dodání. Vedle toho usilujeme i o navrhování kompaktních a energeticky úsporných produktů, které mají minimální dopad na životní prostředí, aniž by docházelo ke snížení jejich výkonnosti.

„Uvědomujeme si, že únosnost Země je omezená a že každý musí nést díl odpovědnosti za vliv na životní prostředí. Proto se společnost Epson rozhodla snížit do roku 2050 emise CO2 o 90 % v životním cyklu všech svých produktů a služeb.“

 

Zobrazovací řešení Epson a životní prostředí

Zobrazovací řešení Epson byla navržena za účelem snížení dopadu společnosti na životní prostředí a minimalizace spotřeby energie jak při projekci obrazu, tak v nečinnosti. Tato technologie se může pochlubit energeticky účinným designem a možnostmi úspory energie v úsporném režimu. Když je projektor nečinný a jednotka nepromítá, režim ultranízkého světelného výkonu snižuje spotřebu energie.

Nová funkce Light Optimiser při projekci automaticky upravuje jas lampy na základě promítaného obrazu. Během projekce tmavého obrazu dochází ke snížení spotřeby energie až o 27 %. Všechny projektory Epson jsou vybaveny úsporným režimem, díky kterému se prodlužuje životnost lampy a snižuje spotřeba energie při projekci o více než čtvrtinu.

Elektronika je obecně vnímána jako riziková kategorie z hlediska porušování lidských práv během výroby. Je téměř nemožné, aby toto kupující dokázali posoudit sami. Označení TCO Certified, které uživatelé IT již dlouho používají u počítačového vybavení, je pro kupující audiovizuálních produktů nezbytným prostředkem k ověření, že jsou projektory vyráběny za rovných podmínek. Uvedením certifikace TCO Certified v kupních smlouvách lze přímo ovlivnit celé odvětví a dosáhnout vyšší sociální a ekologické odpovědnosti.

 

Sociální odpovědnost společnosti Epson ve výrobě

Společnost Epson většinu výrobních procesů realizuje interně, což usnadňuje kontrolu pracovních postupů a prosazování vysokých standardů sociální odpovědnosti ve výrobním procesu. Dodavatelé společnosti Epson také musejí dodržovat přísná kritéria Etického kodexu společnosti Epson a jsou pravidelně kontrolováni. Veškerá nezbytná zlepšení je třeba zavádět okamžitě.

Společnost Epson dodržuje a překonává standardy ustanovené Mezinárodní organizací práce (MOP)[1] , včetně zákazu dětské práce a zajištění minimálního věku pro přijetí do zaměstnání. Společnost Epson překonává standardy MOP, protože vyžaduje minimální věk pracovníka 18 let (MOP udává věk 16 let) ve všech svých továrnách a zajišťuje, aby smlouva s každým zaměstnancem uváděla regulovanou pracovní dobu včetně možností práce přesčas. Společnost také platí nadprůměrně vysokou mzdu.

Nejpopulárnější

To Top