Domov

20 kroků k fotovoltaické elektrárně aneb co čekat při pořízení obnovitelných zdrojů

Pokud jste se rozhodli pořídit fotovoltaickou elektrárnu nebo tepelné čerpadlo, určitě jste zaznamenali v nabídkách poznámku, že „vše vyřídíme za vás“. Při pohledu na proceduru žádosti o dotace si člověk jenom oddechne, ale to není samozřejmě jediný krok, který by vás čekal. Pojďme se podívat, co vše se za procesem pořízení fotovoltaické elektrárny skrývá, co vás čeká a co byste jinak museli vyřizovat sami.

Po úvodní poptávce vás navštíví obchodně-technický zástupce. Z konzultační schůzky nemusíte mít žádné obavy ani stres, u většiny společností je naprosto nezávazná. „Náš zástupce nejdříve zjistí očekávání klienta. Následně na místě instalace vše vyfotí, posoudí stávající řešení vytápění a energetické zdroje, zjistí orientaci střechy, její plochu kvůli počtu a rozmístění fotovoltaických panelů, druh střešní krytiny s ohledem na vhodné ukotvení držáků panelů, zastínění střechy okolními stavbami, zelení apod., navrhne řešení, představí nabízené produkty spolu s cenovou nabídkou a ukáže klientovi bilanci návratnosti.“, říká Jan Kaiser, obchodní ředitel ze společnosti Schlieger.

U kombinace fotovoltaické elektrárny s tepelným čerpadlem se navíc zjišťuje tepelná ztráta domu, na jejímž základě se dimenzuje výkon tepelného čerpadla a vybírají další komponenty – například akumulační nádrže na vytápění nebo zásobníky na ohřev teplé vody. Zástupce určí i nejlepší místo pro venkovní část instalace a zjistí stavební připravenost nemovitosti, včetně vhodné technické místnosti. Tedy místa, kde bude vnitřní část systému tepelného čerpadla.

Přímo na schůzce vám pak obchodně-technický zástupce představí produkty Schlieger, navrhne řešení, zhotoví nákres pro projekt a vypočítá návratnost investice a rovněž předpokládanou výši státní dotace. Na závěr vám předloží cenovou nabídku a návrh smlouvy.

Pokud se rozhodnete nabídku akceptovat a podepíšete smlouvu, budete ještě požádáni o podpis plné moci pro připojení do distribuční sítě u svého distributora, dotazník o dotaci a případně další nutné podklady. Obchodně-technický zástupce vám přesně vysvětlí, jaké další dokumenty musíte pro zajištění dotace předložit.

Tyto dokumenty stačí následně zaslat i e-mailem. Jde především o výpis z katastru nemovitostí, pokud nejste jediným vlastníkem, pak také souhlas majitelů nemovitosti, vyúčtování elektřiny za poslední dva roky, potvrzení o vedení bankovního účtu a kód do systému AIS pro podání dotace. AIS je Agendový informační systém SFŽP ČR (AIS SFŽP ČR), který slouží k podávání a kompletní správě žádostí v dotačních programech Státního fondu životního prostředí ČR. Pro přihlášení do tohoto systému můžete využít Identitu občana nebo BankID. Po vyřízení úvodního „papírování“ vám přijde zálohová faktura a projektové oddělení zpracuje projekt, který vám zašle ke kontrole a schválení. Schlieger následně za vás podá žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí (SFŽP) a souběžně i žádost o připojení do distribuční sítě. Přímo od SFŽP dostane e-mailem potvrzení o akceptaci dotace. Od nás vám poté přijde faktura za celý projekt, včetně spojených služeb a instalační oddělení vás telefonicky kontaktuje pro domluvení termínu instalace. Ta obvykle trvá 2–3 dny podle komplexnosti projektu.

Po realizaci fotovoltaické elektrárny se s vámi domluvíme na termínu autorizovaného spuštění. Při něm autorizovaný technik provede kontrolu zapojení a zaškolí vás v používání systému. V elektronické podobě vám poté přijde revizní zpráva a finální faktura.

Schlieger v tomto kroku požádá vašeho distributora o první paralelní připojení. V praxi jde o výměnu elektroměru a distributor vás kontaktuje s termínem pro jeho výměnu. Po provedení výměny elektroměru lze fotovoltaickou elektrárnu oficiálně spustit. Po připojení a zaplacení faktur zpracujeme podklady pro doložení realizace pro SFŽP a dokumenty odešleme ke schválení. Po kontrole podkladů na základě předložené dokumentace vám vyplatí SFŽP dotaci.

Jak je patrné, pokud se svěříte do péče realizátora, jakým je třeba česká společnost Schlieger, vaše zátěž v procesu pořízení fotovoltaické elektrárny nebo tepelného čerpadla je minimální – jedno přihlášení do systému státní správy, pár jednoduchých emailů a zvednutí telefonu.

 

Nejpopulárnější

To Top